Räddningshundskurs

Maggan Carlson, ansvarig för räddningshundsverksamheten i distriktet, hälsar: Nu ska Räddningshundkursen i Västmanland strax börja, gå in på SBK´s nya fina hemsida och läs om kursen och ni som är intresserade anmäl er! https://brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund/utbilda-raddningshund/

Nya rutiner för ansökan om skyddslicens från 1 mars

Utskottet beslutade vid förra mötet att licenshanteringen ska ske från centrala SBK från och med kvartal 1 år 2022.

Den webbaserade skyddslicensutbildningen (den obligatoriska teoriutbildningen) finns nu framtagen i webverktyget SBK Utbildning och bygger på självstudier.

Ansökan om licens (även personlig skyddslicens) finns framtagen som formulär i MS Teams.