Utskottet för prov och tävling samordnar prov- och tävlingsverksamhet i distriktet. Utskottet ansvarar också för inventering av klubbarnas behov av funktionärer och utbildning av dessa, såsom tävlingssekreterare och tävlingsledare.

Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Tävlingar i distriktet 2024

Tjänstgöringsrapporter för bruks och lydnad behöver inte längre skickas till distriktet, men innan SBK Tävling är fullt fungerande kan det vara bra att spara listor lokalt på klubbarna.

Domarlistan för 2024 finns här: Tävlingar 2024 _Daladistriktet

Ansökan om tävlingar

Planera klubbens tävlingar i lydnad och bruks för 2025 och skicka ert förslag till utskottet för prov och tävling senast 31 augusti. Vi återkommer med datum för en digital konferens där vi kan sammanställa klubbarnas önskemål och försöka få till en bra gemensam plan för Dalarna. Därefter kan tävlingarna läggas in i SBK Tävling.

Skyddslicenser

Här finns mer information om ansökan om skyddslicens: Uppdaterade rutiner för skyddslicens

Följande är skyddsansvariga i distriktet:

Christer Sjögren, Borlänge BK (kontaktperson med centrala) 070 542 46 66
Elisabeth Thorstensson, Borlänge BK 070 606 65 76
Niklas Schöbel, Borlänge BK 073 598 75 19
Johnny Eliasson, Borlänge BK 073 041 73 65
Tina Fridh, Borlänge BK 070 699 80 84
Alf Jespersen, Fagersta BK 073 688 53 82

Ansvarig

Cecilia Borgljung, sammankallande Utskottet för prov och tävling

tavling@sbkdaladistriktet.se

Ansvariga i utskottsgrupper

Bruks, Johanna Fredholm

Lydnad, Helene Renström

Agility, Lena Dyrsmeds

Rallylydnad, Camilla Frid

Specialsök, Therese Enbäck

Drag, Karin Ljudén