Distriktet kan hjälpa till om ni i er lokalklubb önskar fördjupa er i föreningsteknik eller bolla föreningsfrågor. Ni kan också få hjälp med exempelvis mötesordförande till årsmöte. Kontakta ordforande@sbkdaladistriktet.se med er förfrågan!

På SBK:s hemsida finns mycket bra information om förenings- och styrelsearbete. Gå gärna in på https://brukshundklubben.se/om-oss/organisation/foreningsinformation/ för att läsa mer om exempelvis årsmöte, motioner, arbetsuppgifter för olika funktioner i styrelsen med mera.