SBK Daladistriktet har tagit fram rutiner och policys gällande GDPR. Ni finner dem här i pdf-versioner samt som Word-filer. Våra lokalklubbar är välkomna att ladda ned Word-filerna och använda dem som inspiration eller underlag till egna rutindokument och policys.

Arkivplan för SBK Daladistriktet PDF

Arkivplan för SBK Daladistriktet Word

Avtal funktionärer PDF

Avtal funktionärer Word

Policy gällande personuppgifter i e-post PDF

Policy gällande personuppgifter i e-post Word

Rutin för gallring av personuppgifter PDF

Rutin för gallring av personuppgifter Word

Rutin för hantering av 72-timmarsregeln PDF

Rutin för hantering av 72-timmarsregeln Word

Rutin för utdrag av personuppgifter ur register PDF

Rutin för utdrag av personuppgifter ur register Word

 

Om ni önskar hjälp med hur er klubb ska hantera GDPR, skicka ett mail till sekreterare@sbkdaladistriktet.se så hjälper vi till!