Utskottet samordnar utbildning och prov för patrullhund och räddningshund i distriktet. Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Läs mer på följande sidor:

Patrullhund

Räddningshund

Ansvarig

Anders Östling

tjanstehund@sbkdaladistriktet.se

Ansvariga, utskottsgrupper

Patrull, Hasse Fredriksson och Carolin From

Räddning, Maggan Carlson