Är du medlem i någon av SBK:s lokalklubbar i Dalarna, och är intresserad av att engagera dig i distriktet? Då har du hamnat helt rätt! Distriktet har alltid behov av engagerade personer inom olika områden, och vi välkomnar personer med olika bakgrund, erfarenhet och typ av hund. Det är roligt och utvecklande att vara ideellt engagerad! Här hittar du en sammanställning som kan hjälpa dig att hitta rätt person att kontakta.

Här kan du läsa övergripande information om vad distriktet är för något och om hur vi jobbar.

Distriktet leds av en distriktsstyrelse, och val av styrelse sker vid årsmötet varje år. Om du är intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedningen!

En stor del av arbetet sköts av de fyra utskotten. Varje utskott har en sammankallande, och de flesta har utskottsgrupper.

Utskottet för avel och hälsa har två utskottsgrupper – mentalitet och utställning. Om du har intresse för till exempel MH, MT, utställningar eller exteriörbeskrivningar kan du höra av dig till sammankallande Lasse Holm avelhalsa@sbkdaladistriktet.se.

Utskottet för hundägarutbildning ordnar bland annat instruktörsutbildningar och vidareutbildningar för befintliga instruktörer. Om det är ett område som engagerar dig, hör gärna av dig till sammankallande Anna Isaksson utbildning@sbkdaladistriktet.se.

Utskottet för prov och tävling samordnar tävlingsverksamheten i distriktet, till exempel genom att godkänna tävlingskalendern och tillsätta domare. Det finns utskottsgrupper inom lydnad, bruks, agility, rallylydnad och drag. Utskottet ordnar också utbildningar för funktionärer inom prov och tävling, såsom tävlingssekreterare, tävlingsledare och rallylydnadsskrivare. Om du är intresserad av området kan du höra av dig till sammankallande Anders Östling tavling@sbkdaladistriktet.se.

Utskottet för samhällsnytta ansvarar för tjänstehundsverksamheten i distriktet. Det finns två utskottsgrupper – räddningshund och patrullhund. Om du vill hjälpa till i utskottet är du varmt välkommen att höra av dig till tjanstehund@sbkdaladistriktet.se.

Om du är intresserad av att gå någon av distriktets utbildningar för till exempel tävlingsledare, mentalfiguranter, instruktörer eller annat så kontaktar du din lokalklubb. Lokalklubbarna är de som rekommenderar och anmäler sina medlemmar till våra utbildningar.

Är du osäker på vilket område du vill engagera dig inom? Hör av dig till distriktsordförande Nina Christoffersson ordforande@sbkdaladistriktet.se för att bolla idéer eller höra var behovet är som störst just nu!