Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Lämpliga tjänstehundar

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer – och det gäller även hundföraren.

Patrullhundskurs

Patrullhundskursen inleds med ett anlagstest och avslutas med ett slutprov.

Anlagstest

Anlagstestet består av följande moment:

 • Hälsning
 • Samarbete med okänd person
 • Hantering med lyft
 • Socialt engagemang
 • Engagemang med aktivitet
Krav på hunden
 • Hunden ska vara skottfast.
 • Hunden ska ha en faktisk mankhöjd på minst 40 cm och högst max 65 cm.
 • Hunden ska vid slutprovet vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
 • Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser.
 • En blandrashund ska ha en tävlingslicens (för slutprovet, behövs inte för att gå kursen).
 • Hunden ska vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1. För graderna D och E avseende höftleder och 2 och 3 avseende armbågsleder krävs en separat tjänstbarhetsbedömning av SBK anlitad veterinär där det ska framgå att hunden är lämplig för tjänst som patrullhund trots defekter när det gäller HD och/eller AD.
Krav på hundförararen
 • Föraren ska vara svensk medborgare och minst 18 år, utbildningsgruppen avgör övre åldersgräns vid nyrekrytering. Maxålder i Hemvärnet är 70 år och då avförs man per automatik från krigsbefattningen.
 • Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i Hemvärnet.
 • Personen ska vara godkänd vid säkerhetskontroll.
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver.
 • Personen ska vara medlem hos Svenska Brukshundklubben (eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna).

 

Läs gärna mer på SBK:s hemsida.