Det sker en hel del administrativ kommunikation mellan klubbar och distrikt. Här är en liten kom-ihåg-lista för administrationen under året.

Efter årsskiftet

Februari

  • Lokalklubbarnas årsmöten hålls under perioden 10-28 februari. Information, mallar med mera finns på SBK:s hemsida. Efter årsmötet anmäls ordförande, sekreterare, kassör, sektoransvariga samt distriktsombud till distriktet i blankett Mall styrelseförteckning som skickas till sekreterare@sbkdaladistriktet.se. Detta görs snarast efter årsmötet, men allra senast 1 mars.

Sommaren

Hösten

  • Motioner ska lämnas från medlem till lokalklubb senast 20 oktober, och från lokalklubb till distrikt senast 15 november. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade.
  • Skicka in nomineringar till förtjänsttecken till sekreterare@sbkdaladistriktet.se i god tid innan årsskiftet. Information och ansökningsblankett finns på SBK:s hemsida.

Vintern

  • Distriktets valberedning delger lokalklubbarna sitt preliminära förslag senast 15 december, och lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast 15 januari.
  • Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast 1 januari. Skicka även en inbjudan till sekreterare@sbkdaladistriktet.se så att distriktet kan närvara med en representant på mötet.