GDPR  (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en förordning som EU utfärdat i syfte att skydda personuppgifter. Vi som ideell förening och alla som har någon typ av förtroendeuppdrag inom distriktet omfattas av den.

Det finns mycket information på SBK:s hemsida samt i dokumentet Dataskyddsförordningen – handbok för ideella organisationer

Läs mer

För lokalklubbar som önskar stöd och hjälp med GDPR

GDPR för distriktets funktionärer