Intressekoll figurantutbildning

Utskottet för avel och hälsa inventerar behovet av att utbilda figuranter till MH och MT inför sommaren 2022. Meddela till nedanstående mail om er klubb har behov av att utbilda figuranter. Utbildningen kommer att ske vid Ludvika brukshundsklubb och kommer att hållas över en helg och planeras i dagsläget att genomföras den 4-5 juni. 
Sista datum för en intresseanmälan är den 2022 – 05 – 17
Intresseanmälan görs till: till avelhalsa@sbkdaladistriktet.se
Med vänliga hälsningar
Lena Leo
Avel och hälsa, Daladistriktet