Referat från årsmötet

Distriktets årsmöte gick av stapeln digitalt söndagen den 20 mars. Drygt trettio personer deltog i mötet som leddes på ett mycket trevligt och proffsigt sätt av andre vice ordförande i förbundsstyrelsen Barbro Olsson.

Inga ytterligare nomineringar till styrelse hade inkommit, vilket innebar att valberedningens förslag gick igenom på alla punkter. Vi tackar Per-Inge Ekström för hans tid i styrelsen, och välkomnar Karin Ljudén som ny suppleant. Styrelsen är i övrigt densamma som under 2021. Ny valberedning för 2022 är Yvonne Ericsson (sammankallande), Ann-Louise Forsman och Kari Haponen.

Efter årsmötet uppmärksammades Lotta Sundström med förtjänsttecken i brons för sitt fina arbete för distriktet under många år, på senare tid främst inom utskottet för hundägarutbildning.

Den nyinstiftade SBK Daladistriktets medalj för långvarigt och uppskattat arbete utdelades för första gången till värdige mottagaren Curt Sjödén. Curt har gjort oerhört mycket arbete för distriktet under åren, bland annat som ordförande, som domare och som tävlingsansvarig.

Det hade inkommit många fina nomineringar till årets eldsjäl 2021. Priset tilldelades Gunnel Lundblad från Hedemora-Säter BK. Som en äkta eldsjäl har hon i många år varit ansvarig för instruktörer och kurser, ordnat med köket och på alla sätt varit en klippa i klubben.

Årsmötesprotokollet publiceras på hemsidan så snart det justerats.

Vi ser fram emot ett spännande år 2022 tillsammans med er i lokalklubbar och rasklubbar!