Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa GDPR.

För att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen kommer SBK Daladistriktet att behöva ditt godkännande för att vi ska kunna ha ett aktuellt register över utbildade funktionärer i distriktet

Dina personuppgifter kan komma att sparas även efter avslutat uppdrag, då för ett historiskt värde, om inget sådant finns kommer dina uppgifter att makuleras.

De uppgifter som registreras är de som redan finns i SBK Medlem Online, utöver dessa registreras dina auktorisationer inom SBK.

Ditt namn, auktorisation och telefonnummer/ e-post kan komma att publiceras på Daladistriktets hemsida, övriga uppgifter finns arkiverade hos sekreterare och respektive utskott. Dessa uppgifter kan komma att delas till klubbar inom SBK-organisationen då behov av funktionärer efterfrågas.

För historisk arkivering anlitas Folkrörelsearkivet i Falun. I övrigt efterföljs GDPR vid hantering av personuppgifter.

 

Personuppgiftsavtal för funktionärer

För att kunna efterfölja GDPR behöver vi upprätta avtal med alla våra auktoriserade funktionärer. Det gäller alltså alla som är domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, rallylydnadsskrivare, testledare, mentalfiguranter, instruktörer med flera.

Vänligen skriv ut följande dokument: Avtal funktionärer

Undertecknat avtal lämnas till styrelsemedlem, sammankallande i utskott, eller skickas till sekreteraren på adress:

SBK Daladistriktet
c/o Anna-Karin Norlander
Tallvägen 2
790 15 Sundborn

Om du har frågor om avtalet, hör av dig till ordforande@sbkdaladistriktet.se