Nya rutiner för ansökan om skyddslicens från 1 mars

Ny licenshantering från centrala SBK från 2022

Utskottet beslutade vid förra mötet att licenshanteringen ska ske från centrala SBK från och med kvartal 1 år 2022.

Den webbaserade skyddslicensutbildningen (den obligatoriska teoriutbildningen) finns nu framtagen i webverktyget SBK Utbildning och bygger på självstudier.

Ansökan om licens (även personlig skyddslicens) finns framtagen som formulär i MS Teams.

Ansökan går till centrala SBK, men det är skyddsansvarig vid kontroll av lämplighet som godkänner eller inte godkänner om ekipage får skyddslicens. Deras beslut meddelas handläggare på SBK Kansli som utfärdar skyddslicensen och för register på alla utfärdade skyddslicenser samt de ekipage som fått sin skyddslicensansökan avslagen.

Skyddsansvarig eller distriktsgruppen har till uppgift att, vid behov, meddela handläggare på SBK kansli om en skyddslicens för ekipage inom distriktet ska återkallas. Grund för återkallande av skyddslicens är att ekipage bryter mot något av kriterierna som krävs för skyddslicens. Vid oklarheter utreder SBK:s Utskott för prov och tävling med berörda parter och beslut om återkallande tas av SBK:s Utskott för prov och tävling/Förbundsstyrelsen.

Utskottet vill få samma hantering för träningslicens för mondioring och detta uppdras till handläggare Camilla Hjort att ta med nationella licensgruppen. Utskottet vill även att kontroll av lämpligheten vid ansökan om personlig skyddslicensansökan ska ske av skyddsansvarig.

Utskottet uppdrog till handläggare Camilla Hjort att ändra i bestämmelserna etc. utefter den hantering som nu kommer att ske och därefter förmedla den nya hanteringen till alla SBK distrikten, deras licensgrupper samt till alla rasklubbarna.

Utskottet beslutade att denna hantering startar från och med 2022-03-01

 

Följande är skyddsansvariga i distriktet:

Toni Larsson, Avesta Bk (kontaktperson med centrala) 070 578 11 59
Elisabeth Thorstensson, Borlänge Bk   070 606 65 76
Niklas Schöbel, Borlänge Bk   073 598 75 19
Johnny Eliasson, Borlänge Bk   073 041 73 65
Tina Fridh, Borlänge Bk  070 699 80 84
Alf Jespersen, Fagersta Bk 073 688 53 82