Svenska Brukshundklubben delar in sin verksamhet dels i rasklubbar, dels i distrikt och lokalklubbar. SBK Daladistriktet är ett av arton geografiska distrikt, och erbjuder service till länets tio lokalklubbar samt samordnar SBK:s verksamhet inom prov och tävling, avel och hälsa, samhällsnyttiga hundar samt hundägarutbildning i Dalarna. Distriktets verksamhet leds av en styrelse och organiseras i utskott och utskottsgrupper, och dess högsta beslutande organ är årsmötet. Utöver årsmötet hålls medlemsmöten för information till och från lokalklubbar och utskott, samt för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Arbets- och funktionsbeskrivningar för distriktsstyrelse och utskott finns här. Utskottens funktionsbeskrivningar finns på respektive sida.

Det går inte att ansöka om medlemskap direkt till distriktet, utan det görs till lokalklubb eller rasklubb. Läs mer och ansök om medlemskap här. SBK:s medlemsvillkor, inklusive hur SBK hanterar personuppgifter, kan du läsa här.

Vårt Swishnummer är 1231192871.

Läs vår informationsbroschyr

Läs mer på följande sidor:

Styrelse

Valberedning

Protokoll

Dokument och filer

Engagera dig i distriktet

Lokalklubbar

Länkar