Utskottet för avel och hälsa arbetar i Svenska Brukshundklubbens linje, att verka för mentalt och fysiskt friska och funktionsdugliga hundar

För att kunna verka i denna linje och genomföra denna uppgift så krävs ett ansvar i respektive distrikt att kunna samordna bland annat utbildning av funktionärer till mentalbeskrivningar, mentaltester och utställning samt tillse att lokalklubbar anordnar beskrivningar, prov och utställningar. Detta leder i sin tur till hjälp i avelsarbetet för de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.

Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Läs mer på följande sidor:

Mentalitet

Exteriör och utställning

Ansvarig

Lasse Holm, sammankallande Utskottet för avel och hälsa

avelhalsa@sbkdaladistriktet.se

Ansvariga, utskottsgrupper

Utställning, Kricko Stenhols och Maria Johansson

Mental, vakant