Du kan läsa mer om hur det fungerar på utställning här.

För mer information om distriktets verksamhet, kontakta avelhalsa@sbkdaladistriktet.se