Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningen har lämnat sitt förslag till styrelse 2021. I enlighet med den nya valordningen har nu lokalklubbarna till den 15 januari att nominera fler kandidater till styrelsen, sänd i så fall in er nominering till sekreterare@sbkdaladistriktet.se. Samtliga nominerade kandidater är valbara vid årsmötet. För mer information om valordningen, se Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag.

 

Valberedningens förslag

Ordförande Nina Christoffersson   Omval 1 år
Vice ordförande Roland Hellberg Utgår 2022
Kassör Lars Holm Omval 2 år
Sekreterare Anna-Karin Norlander Utgår 2022
Ledamot Jörgen Thorsell Utgår 2022
Ledamot Cecilia Borgljung Nyval 2 år
Ledamot Lena Leo Omval 2 år
Suppleant 1 Annika Jonsson Omval 2 år
Suppleant 2 Kristina Jugas Utgår 2022
Suppleant 3 Per-Inge Ekström Utgår 2022
Revisor Sören Svensson Omval 1 år
Revisor Kerstin Nygård Nyval 1 år
Revisorssuppleant  Lena Nordström Omval 1 år

 

Valberedningen föreslår Piia Nora att leda distriktsfullmäktige.

 

Valberedningen består av:

Anders Östling, sammankallande

Anneli Lindh

Yvonne Ericsson