Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Vad måste vi göra annorlunda inför års- och fullmäktigemöten 2021?

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar behöva läsa på de nya normalstadgarna och den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

 

Datum lokalklubb

 • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
 • Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast den 15 december.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast tolv dagar innan årsmötet.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast sju dagar innan årsmötet. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.

 

Datum distrikt

 • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
 • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
 • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
 • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna.

 

Datum förbundet

 • Valberedningens preliminära förslag delges organisationen senast den 1 januari.
 • Distrikt och rasklubbar kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 20 januari.
 • Kansliet presenterar den nya listan i samband med organisationskonferensen.
 • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till förbundsstyrelsen senast den 1 mars.

 

OBS! För mer information om vad som gäller på års- och fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen och förändringarna i dessa som gäller fr.o.m. 2020-07-01 se normalstadgarna samt SBK:s FAQ om normalstadgar.