Årets instruktörsutbildningar

Utskottet för hundägarutbildning planerar för fullt för 2020! Under året kommer det att erbjudas följande instruktörsutbildningar: SBK-instruktör, Instruktör rallylydnad, och Instruktör brukslydnad.
Det är redan nu dags att anmäla intresse till oss. Maila utbildning@sbkdaladistriktet.se senast den 29 februari med namn på de medlemmar som är aktuella för vilka utbildningar. Utifrån intresseanmälningarna kommer vi sedan att planera utbildningarna och skicka ut inbjudningar med datum och plats.