Instruktörsutbildning på gång

Nu börjar det bli dags att starta en ny SBK-instruktörsutbildning!

Vi kommer att starta den 13 juni kl. 9:00 i Rättvik med en gemensam träff. Under sommaren kommer utbildningen att ske digitalt. Fler fysiska träffar och praktiska moment sker under hösten.

Lokalklubbar behöver skicka in namn på deltagare, e-postadress, telefon samt medlemsnummer. Vänligen bifoga styrelsebeslut på att medlemmen får gå utbildningen.

Vi vill gärna få ett snabbt svar från er, då vi ska lägga upp deltagarna på SBK utbildning!

Mvh Roland Hellberg, utskottet för hundägarutbildning

utbildning@sbkdaladistriktet.se