Konferens och årsmöte 2024

Söndagen den 10 mars deltog ett fyrtiotal personer på konferens och årsmöte på Hotell Moskogen i Leksand. Konferensen inleddes med att Nina Christoffersson och Anders Östling höll en genomgång av lokalklubbsstadgan och hur den kan tolkas och användas som verktyg och stöd i verksamheten. Sedan följde gruppdiskussioner där ordförande och vice ordförande hade möjlighet att diskutera gemensamma frågor med varandra och med Nina Christoffersson och Roland Hellberg från distriktet, kassörerna gick igenom bland annat beskattning och rutiner med Lasse Holm och Irene Wellert, sekreterarna diskuterade övergripande och praktiska frågor tillsammans med Anna-Karin Norlander, och övriga deltagare bollade olika aspekter av styrelse- och klubbarbete tillsammans med Anders Östling. Samtliga grupper önskade fortsätta diskussionerna framöver, och det är tydligt hur viktigt det är att få utbyta erfarenheter och bolla gemensamma frågor tillsammans!

Årsmötet förlöpte väl under ledning av mötesordförande Anton Stark från Studiefrämjandet i Hälsingland. Nina Christoffersson och Anna-Karin Norlander valdes om till ordförande respektive sekreterare. Anders Östling som tidigare varit ledamot i styrelsen blev invald som vice ordförande, och Kristina Jugas gick upp på ordinarie ledamotsplats. Nyinvalda i styrelsen blev Nice Mattsson som ledamot (fyllnadsval ett år) samt Katarina Magnusson och Johanna Fredholm. De som har mandattid kvar i styrelsen är kassör Lasse Holm, ledamot Cecilia Borgljung och suppleant Anna Isaksson. Till revisorer valdes återigen Sören Svensson och Kerstin Lidberg Nygårds, och till revisorssuppleant valdes Mats Stenmark. Sammankallande i valberedningen blev Roland Hellberg, som får sällskap av Karin Ljudén som valberedare tillsammans med sedan tidigare valda Kari Haponen.

Efter årsmötet tackades avgående ur styrelsen av med blommor och gåvor; Roland Hellberg, Jörgen Thorsell och Karin Ljudén. SBK:s förstjänstmedalj i silver för tjänstehundsverksamhet tilldelades Carolin From från Nedansiljans BK. Slutligen presenterades årets eldsjäl 2023, som blev Toni Larsson från Avesta BK.

Distriktsstyrelsen vill tacka alla som kom till Leksand och deltog i diskussioner och beslut! Det var en mycket trevlig dag som gav många tankar om hur vi kan arbeta vidare tillsammans. Vi ses!

Nina Christoffersson och Anders Östling pratar om stadgar