Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Val till styrelse

Ordförande,  1 år                    Omval                                       Nina Christoffersson

Kassör,  2 år                            Omval                                       Lars Holm

Ledamot,  2 år                         Omval                                       Cecilia Borgljung

Ledamot,  2 år                         Nyval                                        Anders Östling

Suppleant,  2 år                       Nyval                                        Anna Isaksson

Mandattid kvar 

Vice ordförande,  1 år                                                               Roland Hellberg

Sekreterare,  1 år                                                                      Anna-Karin Norlander

Ledamot,  1 år                                                                           Jörgen Thorsell

 Suppleant,  1 år                                                                        Kristina Jugas

Suppleant,  1år                                                                          Karin Ljudén

Val av revisorer 

Ordinarie,  1 år                        Omval                                       Kerstin Nygård

Ordinarie,  1 år                        Omval                                       Sören Svensson

Suppleant,  1 år                       Omval                                       Lena Nordström

Klubbarna kan nominera ytterligare kandidater genom att maila sekreterare@sbkdaladistriktet.se senast den 15 januari.

Valberedningen har bestått av 

Yvonne Ericsson,   sammankallande

Kari Haponen

Ann-Louise Forsman