Årsmötet blir digitalt

Styrelsen har beslutat att distriktets årsmöte kommer att hållas digitalt över Zoom på grund av pandemin. Samma datum och tid gäller, det vill säga söndagen den 20 mars kl. 15:00. Anmäl namn och e-post till delegat till sekreterare@sbkdaladistriktet.se senast den 13 mars.

Lokalklubbskonferensen som vi hade hoppats kunna hålla i samband med årsmötet skjuts på framtiden i hopp om att vi ska kunna träffas längre fram.

Vänliga hälsningar från styrelsen