Inbjudan mentalutbildningar

Daladistriktet kommer att genomföra utbildning för figuranter till MH och MT samt testledare till MH respektive MT under veckoslutet 7 – 9 maj 2021. Så länge rådande restriktioner föreligger kommer vi att genomföra utbildningen i nedbantad form med max 8 deltagare och så klart vistas vi utomhus. Vid stort intresse kan det eventuellt bli ytterligare ett veckoslut där utbildningen ges. Vi meddelar plats för utbildningen när vi ser var i länet det finns behov av utbildning. Klubbarna anmäler sina deltagare och står för eventuella resekostnader, dessutom kommer klubben att faktureras en utbildningsavgift från distriktet för de klubbar som har deltagare som genomfört utbildningen.

Vi vill ha anmälningar senast den 22 april 2021. Anmälningarna görs till avelhalsa@sbkdaladistriktet.se

I anmälan ska följande uppgifter finnas:

  • Namn och adress
  • Information om vilken utbildning man önskar gå och om ev tidigare utbildningar och erfarenheter
  • Namn på lokalklubb som deltagare representerar
  • Mailadress till deltagare

Anmälda deltagare förbereder sig genom att läsa på följande teoretiska del: https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/

Frågor besvaras av Lena Leo, avelhalsa@sbkdaladistriktet.se