Årsmötet 2021

SBK Daladistriktets digitala årsmöte gick av stapeln klockan 15 den 21 mars. Inte mindre än 35 personer deltog i Zoom-mötet, som flöt på smidigt under ledning av mötesordförande Piia Nora. Mötet inleddes med att distriktsordförande Nina Christoffersson annonserade en tyst minut till minne av domare Gunnar Fors och hedersledamot Ing-Britt Wiberg som gått bort under året.

Nyinvald i styrelsen är ledamot Cecilia Borgljung, och ny revisor är Kerstin Lidberg Nygårds. Omvalda blev ordförande Nina Christoffersson, kassör Lars Holm, ledamot Lena Leo och suppleant Annika Jonsson. Vi tackar Tore Karlsson som lämnar styrelsen. Hela styrelsen för 2021 kan ni se här. Valberedningen jobbar vidare ett år till i samma konstellation, med Anders Östling som sammankallande och i samarbete med Anneli Lindh och Yvonne Ericsson.

Efter mötet annonserade distriktsordförande Nina Christoffersson att årets eldsjäl i Dalarna 2020 är Ann-Louise Forsman, som gör ett fantastiskt jobb i Särna-Idre BK. Flera fina nomineringar inkom, vi har verkligen många duktiga och uppskattade medlemmar i Dalarna. Maggan Carlson och Hasse Fredriksson fick förtjänsttecken i band för sitt arbete med tjänstehundsverksamheten. Lars-Göran Gustafsson fick förtjänsttecken i guld för sin mångåriga gärning bland annat som domare. Jörgen Thorsell, ledamot i styrelsen och ansvarig för utskottet för samhällsnyttiga hundar, och Lars Holm, kassör i styrelsen, fick förtjänsttecken i silver. Distriktssekreterare Anna-Karin Norlander fick förtjänsttecken i brons.

Styrelsen ser fram emot att få träffa alla klubbar fysiskt när det är möjligt, och hoppas att vi kan ha en lokalklubbskonferens på plats till hösten. Vi tackar deltagarna för ett trevligt möte, och Piia Nora för ett förtjänstfullt jobb som mötesordförande.

Styrelsen SBK Daladistriktet

Årsmötesprotokoll SBK Daladistriktet 210321