Distriktets årsmöte

Distriktets årsmöte går av stapeln den 21 mars kl. 15:00 via det digitala verktyget Zoom. På grund av formatet, och i enlighet med SKK:s och SBK:s riktlinjer för året, är närvarorätten begränsad till styrelse, två delegater per lokalklubb, revisorer, valberedning och mötesordförande. Klubbens röstetal påverkas inte av detta, utan den eller de delegater som deltar har alla klubbens röster beräknade på medlemsantal som vanligt. Kallelse finner ni nedan.

I vanliga fall brukar vi ha en lokalklubbskonferens samma dag, men i år har vi valt att skjuta fram den till hösten i förhoppning om att vi då ska kunna träffas fysiskt. Temat för konferensen blir medlemsklimat och konflikthantering, och datum är ännu inte bestämt.

Precis som förra året kommer vi att sakna våra inbjudna gäster, våra utskottsdeltagare och våra hedersmedlemmar. Vi får se fram emot att träffa er längre fram när omständigheterna är annorlunda.

Kallelse årsmöte 210321

Årsmöteshandlingar SBK Daladistriktet 2021