Inför årsskiftet

Nu börjar det närma sig årsskifte och så småningom även årsmöte, så här kommer det årliga påminnelsen om vad lokalklubbarna behöver göra administrativt. Information har också skickats ut till ordförande och sekreterare i alla klubbar.

Följande dokument finns även på sidan för Administration:

Följande datum gäller (står även i informationsdokumentet):

201231 – Sista datum för att skicka ut kallelse till årsmöte, med en kopia till mig
210115 – Sista datum för att skicka in underlag till distriktets verksamhetsberättelse
210301 – Sista datum för att skicka in styrelseförteckning

OBS! I informationen står (som vanligt) att det material som inte kommit in 210115 inte kommer att beredas plats i distriktets verksamhetsberättelse. Vi är tvungna att hålla den regeln, och har tyvärr inte möjlighet att vara flexibla och ta emot material senare.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor!

Anna-Karin Norlander
Sekreterare SBK Daladistriktet