Rapport från årsmötet

Torsdagen den 28 maj gick distriktets årsmöte äntligen av stapeln efter flera ombokningar på grund av COVID-19. Stort tack till lokalklubbarna som ställde upp mangrant! Tack också till mötesordförande Anders Östling och SKK:s representant Fredrik Bruno. Alla delegater kom väl förberedda och det blev givande diskussioner trots att formatet var ovant för de flesta av oss.

Vi saknade naturligtvis alla de som vanligen är med vid ett årsmöte, men som på grund av riktlinjerna för närvarorätt vid digitalt möte inte kunde vara med oss. Vi hoppas att få träffa er alla på distriktsmöte när situationen är annorlunda.

Vi tackar de som avgått från sina poster och hälsar våra nya förtroendevalda varmt välkomna!

På grund av den begränsade närvarorätten vid mötet har styrelsen, enligt SKK:s riktlinjer, sammanställt en rapport från mötet. Ni kan läsa den här: Rapport från årsmöte 28 maj 2020

Årsmötesprotokollet finns under Protokoll.