Möjlighet till digitala möten erbjuds

Distriktet har via förbundet fått tillgång till ett Zoom-konto som kostnadsfritt kan användas av lokalklubbar, utskott och förtroendevalda i distriktet.
 

Zoom är ett digitalt mötesverktyg som gör det möjligt att ha olika typer av möten online. Alla deltagare kan se och höra varandra, och man kan dela dokument, ljud och bild med varandra om man vill. Zoom-möte kan användas som alternativ till fysiskt möte, tex styrelsemöte, utbildning, arbetsmöte, möte i sektor etc. Detta kan vara bra inte bara för att minska smittspridning utan också för att minska resande, minska tidsspill mm.

Zoom-möten bokas i distriktets Zoom-kalender, och det är viktigt att alla håller sina bokade tider för att undvika krockar.

Läs mer på vår Zoom-sida!