Digitalt årsmöte den 28 maj

Enligt SKK:s riktlinjer angående COVID-19 kommer inte SBK Daladistriktets årsmöte att kunna genomföras på plats före sommaren.

Distriktsstyrelsen har istället beslutat att hålla årsmötet digitalt den 28 maj kl. 19:00 via digitalt mötesverktyg Zoom.

Enligt SKK:s riktlinjer har endast SKK-representant, styrelse, revisorer, valberedning, mötesordförande och lokalklubbsdelegater (en per klubb) närvarorätt vid det digitala årsmötet. Det innebär att vi blir färre än vanligt, och vi hoppas att få träffa övriga vid distriktsmöte efter sommaren. Eftersom deltagandet vid det digitala årsmötet är begränsat kommer styrelsen att författa en rapport om mötet efteråt.

Kallelsen som gått ut går även att finna här: Kallelse årsmöte SBK Daladistriktet 200528.

För den som är intresserad av att läsa mer om hur digitalt årsmöte går till finns information på SKK:s hemsida.