Angående coronavirus

Distriktet följer SKK:s och SBK:s riktlinjer angående coronaviruset, och håller sig uppdaterade om förändringar i dessa. Följ gärna informationen på ovanstående länkar. Angående distriktets arrangemang kommer vi att hålla hemsidan uppdaterad samt skicka ut mail vid behov.