Årsmöte och konferens framflyttade

Med tanke på rådande omständigheter och med hänsyn till de rekommendationer som finns angående spridningen av coronaviruset har distriktsstyrelsen tagit beslut om att flytta fram lokalklubbskonferens och årsmöte.
Svenska Kennelklubben har givit dispens att flytta årsmöten fram till sista maj och därför kommer vi att utnyttja den möjligheten.
På söndag kommer styrelsen att hålla ett extrainsatt styrelsemöte för att besluta om nytt datum och hur arbetet ska fortlöpa fram till årsmötet. Därefter kommer vi att skicka ut information om nytt datum
SBK Daladisriktets styrelse