Att göra efter årsmötet

Så här i årsmötestider passar vi på att påminna om vad som behöver göras i administrationsväg efter mötet.

Efter lokalklubbens årsmöte ska följande göras snarast:

  • Registrera medlemsansvarig/webkassör under fliken förtroendevalda i Medlem Online.
  • Registrera styrelse och funktionärer i Medlem Online och avregistrera de som avgått.
  • Uppdatera e-postadresser på förtroendevalda i Medlem Online.
  • Se över klubbens gemensamma e-postadress och behörighet/-er till den.
  • Registrera nästkommande års lokala medlemsavgift i Medlem Online.
  • Anmäl till banken de som ska ha fullmakt till bankkonto samt återkalla de tidigare fullmakterna.
  • Anmäl ordförande, sekreterare, kassör, sektoransvariga samt distriktsombud till distriktet i blankett styrelseförteckning 2019 som skickas till sekreterare@sbkdaladistriktet.se . Görs snarast efter årsmötet, men allra senast 1 mars 2019.