DKK bjuder in till ringsekreterarutbildning


Dalarna och Gästriklands Kennelklubbar inbjuder till Ringsekreterarutbildning vintern 2019. Kursen omfattar ca 15 timmar exklusive självstudier. Minst 75% närvaro krävs. Utöver kursen ingår även minst två elev- och tre aspiranttjänstgöringar i utbildningen.

Ort: Falun, plats meddelas senare. Målgrupp: Medlem i SKK-organisationen med intresse för verksamheten.

OBS! Utbildningen får påbörjas tidigast det år eleven fyller 16 år.

Kurstid: • 
DEL 1
30 mars kl. 10:00 – 16:00 
31 mars kl. 10:00 – 16:00
DEL 2
13 april kl. 10:00 – 16:00 
14 april kl. 10:00 – 16:00

Kostnad: 600 :- I kostnaden ingår utbildning enligt SKK:s utbildningsprogram, kursmaterial och fika. Anmälan: Anmälan till utbildningen görs senast 2019-03-15 genom att inbetala 600:- till DKK:s Postgiro nr 19 43 48 – 9 märk inbetalningen med 
”Ringsek utb” samt ”ditt namn”

Skicka samtidigt ett e-postmeddelande till sekreterare@dalarnaskennelklubb.se med uppgifter om Namn, adress samt telefonnummer. Kursledare: Sara Nordin