Årets Eldsjäl

Styrelsen för Daladistriktet har beslutat att införa ”Årets eldsjäl i Dalarna”, en utmärkelse för någon bland de medlemmar vi har här i Dalarna som har gjort något lite extra för SBK.
Bifogat finns en beskrivning, vi hoppas få in många nomineringar och den som blir utsedd kommer att bjudas in till distriktets årsmöte för att få sin utmärkelse.