Utskottet samordnar utbildning och prov för patrullhund och räddningshund i distriktet. Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Prova på-dag

Nästa prova på-dag för tjänstehund sker den 11-12 september 2021. Håll utkik på hemsidan efter inbjudan!

 

Läs mer på följande sidor:

Patrullhund

Räddningshund

 

Ansvarig

Jörgen Thorsell, sammankallande Utskottet för samhällsnyttiga hundar

tjanstehund@sbkdaladistriktet.se