Utskottet samordnar utbildning och prov för patrullhund och räddningshund i distriktet.

 

Läs mer på följande sidor:

Patrullhund

Räddningshund

 

Ansvarig

Jörgen Thorsell, sammankallande Utskottet för samhällsnyttiga hundar

tjanstehund@sbkdaladistriktet.se