Som medlem i SBK kan man anmäla sitt intresse för att gå räddningshundskurs i hela landet. Då det inte är säkert att det startar någon kurs i det egna distriktet, får man söka efter kurser på SBK:s hemsida. Där kan du också läsa uppdaterad information om vad som händer inom räddningshundsverksamheten.

Här kommer ett tips på prova på-dagar som kommer att gå på Marma (försvarsmaktens hundtjänstskola):

Grundkurs tjänstehund

Denna prova på-kurs riktar sig till dig med en lämplig hund (max 4 år) som är under dressyr (genomfört kurser eller startat i tävlingar) i spår, lydnad eller sök. Kursen som omfattar fyra dagar är avsedd för:

  • blivande räddningshundförare (OBS! Se nedan!)
  • blivande patrullhundförare
  • hundägare mot patrullhund Hemvärnet
  • hundägare mot framtida Flygvapnet, så kallade reservhundar

Kursen är en grundplattform för unga och gamla förare (18 år och uppåt) med lämpliga hundar oavsett om hundägaren är krigsplaceringsbar eller inte. Såväl patrull- som räddningshundmoment med mera ingår. Kursen kommer genomföras i terräng varför man måste ha förmågan att vistas obehindrat i skog och mark.

OBS! Du ska vara medveten om att om du funderar på att utbilda till tjänstehund räddning så bör hunden inte vara över tre år vid ordinarie kursstart, då den kursen är c:a 18 månader och hunden inte får ha fyllt fem år vid slutprov.

Kursen genomförs som en pilotkurs sommaren 2020. Anmäl dig via SBK:s hemsida.

Ungdomsläger patrullhund steg 1

Ungdomar (15 – 20 år) som är intresserade av tjänstehund kan anmäla sig till en ”prova på kurs”. Sommaren 2020 genomförs två stycken introduktionskurser. Läs mer och anmäl dig via hemsidan.

Ungdomsläger patrullhund steg 2

Steg 2 är ett fortsättningsläger för dig som gått steg 1, är max 20 år och vill vidareutveckla ditt intresse för tjänstehund. Läs mer och anmäl dig via hemsidan.

Ungdomsläger patrullhund steg 3

Steg 3 är ett fortsättningsläger för dig som gått steg 2, är mellan 17-20 år och vill vidareutveckla ditt intresse för tjänstehund. Kursen är en förstegskurs mot patrullhundkurs och därför ska egen hund medtas som uppfyller kraven för patrullhundar. Läs mer och anmäl dig via hemsidan.

Anmälan

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 3 februari 2020 på blankett för frivilligutbildning som kan laddas ner här. Möjlighet att anmäla senare kan finnas men kontakta då först kansliet. Anmälan till Grundkurs tjänstehund görs senast den 28 februari via anmälningsformulär på hemsidan.