Utskottet för prov och tävling samordnar prov- och tävlingsverksamhet i distriktet. Utskottet ansvarar också för inventering av klubbarnas behov av funktionärer och utbildning av dessa, så som tävlingssekreterare och tävlingsledare.

 

Tävlingar i distriktet 2020

Snabblänk till distriktets tävlingar i SBK Tävling

 

Ansvarig

Nina Christoffersson, sammankallande Utskottet för prov och tävling

tavling@sbkdaladistriktet.se