Utskottet för prov och tävling samordnar prov- och tävlingsverksamhet i distriktet. Utskottet ansvarar också för inventering av klubbarnas behov av funktionärer och utbildning av dessa, så som tävlingssekreterare och tävlingsledare.

Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Tävlingar i distriktet 2024

Preliminär tävlingskalender för 2024: Tävlingar 2024_Dalarna_preliminär

Tjänstgöringsrapporter för bruks och lydnad ska skickas digitalt till tavling@sbkdaladistriktet.se

Domarlistan för 2024 finns här: Tävlingar 2024 _Dala-distriket

Ansökan om tävlingar

Ansökningar om tävlingar till nästkommande år ska ske senast den 15 juni. Läs mer om förfarandet här: Vid ansökan om tävlingar

Skyddslicenser

Här finns mer information om ansökan om skyddslicens: Uppdaterade rutiner för skyddslicens

Följande är skyddsansvariga i distriktet:

Toni Larsson, Avesta BK (kontaktperson med centrala) 070 578 11 59
Elisabeth Thorstensson, Borlänge BK 070 606 65 76
Niklas Schöbel, Borlänge BK 073 598 75 19
Johnny Eliasson, Borlänge BK 073 041 73 65
Tina Fridh, Borlänge BK 070 699 80 84
Alf Jespersen, Fagersta BK 073 688 53 82

Ansvarig

Anders Östling, sammankallande Utskottet för prov och tävling

tavling@sbkdaladistriktet.se

Ansvariga i utskottsgrupper

Bruks, Anders Östling

Lydnad, Cecilia Borgljung

Agility, Lena Dyrsmeds

Rallylydnad, Camilla Frid

Specialsök, Therese Enbäck

Drag, Karin Ljudén