Utskottet för prov och tävling samordnar prov- och tävlingsverksamhet i distriktet. Utskottet ansvarar också för inventering av klubbarnas behov av funktionärer och utbildning av dessa, så som tävlingssekreterare och tävlingsledare.

 

Kommande utbildningar

Under hösten/vintern kommer en tävlingssekreterarutbildning att genomföras. Vi har ännu inget datum, men kommer att skicka inbjudan till alla klubbar.

 

Tävlingar i distriktet 2019

Snabblänk till distriktets tävlingar i SBK Tävling

 

Tävlingar i distriktet 2020

Snabblänk till distriktets tävlingar i SBK Tävling

 

Domarlista 2019

Här finns listan över vilka som dömer bruks- och lydnadstävlingarna under året.

Domarlistan 2019

 

Ansvarig

Ann-Louise Forsman, sammankallande Utskottet för prov och tävling

tavling@sbkdaladistriktet.se