Utskottet för prov och tävling samordnar prov- och tävlingsverksamhet i distriktet. Utskottet ansvarar också för inventering av klubbarnas behov av funktionärer och utbildning av dessa, så som tävlingssekreterare och tävlingsledare.

 

Kommande utbildningar

Skrivarutbildning i rallylydnad genomförs i Falun 1 februari. Läs inbjudan här: Inbjudan till skrivarutbildning

Under 2020 kommer en tävlingssekreterarutbildning att genomföras. Vi har ännu inget datum, men kommer att skicka inbjudan till alla klubbar.

 

Konferenser 2020

Konferens för lokalklubbarnas tävlingssekreterare, lydnad och bruks hålls den 28 mars kl. 09:00 med samling och kaffe från kl. 08:30, vi avslutar dagen med kaffe och macka kl. 12:00. Plats: Borlänge BK. Lena Lindberg kommer att hålla i konferensen. Anmälan till: tavling@sbkdaladistriktet.se  senast 1 mars. Välkommen!

 

Tävlingar i distriktet 2020

Snabblänk till distriktets tävlingar i SBK Tävling

 

Domarlista 2019

Här finns listan över vilka som dömer bruks- och lydnadstävlingarna under året.

Domarlistan 2019

Domarlistan för 2020 publiceras så snart den är klar.

 

Ansvarig

Nina Christoffersson, sammankallande Utskottet för prov och tävling

tavling@sbkdaladistriktet.se