Det finns mycket information om mentalbeskrivning (MH) och mentaltest (MT) på SBK:s hemsida.

Läs mer om mentalbeskrivning här.

Läs mer om mentaltest här.

 

Kommande uppdateringar/utbildningar

-Träff med funktionärer för uppdatering av nya delarna i MH: troligen i nov-dec 2019

-Testledarutbildning Mentaltest: startar upp vintern 2019-2020

-Figurantutbildning Mentalbeskrivning: startar upp vintern 2019-2020

-Figurantutbildning Mentaltest: startar upp vintern 2019-2020

-Brush-up/uppdatering av avauktoriserade funktionärer: 2020, tid ej bestämt

 

Kommande MH och MT

MH och MT som planeras i Dalarna finner du här.