Utskottet för hundägarutbildning ger stöd, information och samordning till lokalklubbarna inom området. Utskottet arbetar bland annat med att arrangera instruktörsutbildningar på olika nivåer enligt behov och efterfrågan. Utskottet deltar i centrala konferenser och dialogmöten med förbundet gällande utbildningsfrågor, och förmedlar information både från förbundet till klubbarna och från klubbarna till förbundet. Utskottet anordnar också utbildningskonferenser för att öka samarbete och kunskapsspridning klubbarna emellan. Utskottet för register över instruktörer och lärare inom distriktet.

Du kan läsa mer om olika typer av instruktörsutbildningar samt hitta information för utbildningsansvariga på förbundets hemsida.

 

Utbildningskonferenser

Lördag den 26 oktober 2019 höll utskottet en utbildningskonferens för lokalklubbarna. Läs minnesanteckningarna här.

Vårens utbildningskonferens kommer att gå av stapeln den 4 april. Inbjudan kommer ut inom kort.

 

Kommande instruktörsutbildningar

Under 2020 kommer det att erbjudas följande instruktörsutbildningar:

  • SBK-instruktör
  • Instruktör rallylydnad
  • Instruktör brukslydnad

Det är redan nu dags att anmäla intresse till oss. Maila utbildning@sbkdaladistriktet.se senast den 29 februari med namn på de medlemmar som är aktuella för vilka utbildningar. Utifrån intresseanmälningarna kommer vi sedan att planera utbildningarna och skicka ut inbjudningar med datum och plats.

 

Ansvarig

Roland Hellberg, sammankallande Utskottet för hundägarutbildning

utbildning@sbkdaladistriktet.se