Utskottet för hundägarutbildning ger stöd, information och samordning till lokalklubbarna inom området. Utskottet arbetar bland annat med att arrangera instruktörsutbildningar på olika nivåer enligt behov och efterfrågan. Utskottet deltar i centrala konferenser och dialogmöten med förbundet gällande utbildningsfrågor, och förmedlar information både från förbundet till klubbarna och från klubbarna till förbundet. Utskottet anordnar också utbildningskonferenser för att öka samarbete och kunskapsspridning klubbarna emellan. Utskottet för register över instruktörer och lärare inom distriktet.

Du kan läsa mer om olika typer av instruktörsutbildningar samt hitta information för utbildningsansvariga på förbundets hemsida.

 

Utbildningskonferenser

Lördag den 26 oktober 2019 höll utskottet en utbildningskonferens för lokalklubbarna. Läs minnesanteckningarna här.

Vårens utbildningskonferens som var planerad till den 4 april ställdes in enligt riktlinjer från SKK och SBK. Det planeras för en konferens till hösten, information kommer längre fram. Eventuellt kommer konferensen att genomföras digitalt.

 

Kommande instruktörsutbildningar

Under 2020 kommer det att erbjudas följande instruktörsutbildningar:

  • SBK-instruktör, start den 13 juni
  • Instruktör rallylydnad, start till hösten
  • Instruktör brukslydnad

 

Ansvarig

Roland Hellberg, sammankallande Utskottet för hundägarutbildning

utbildning@sbkdaladistriktet.se