Utskottet för hundägarutbildning ger stöd, information och samordning till lokalklubbarna inom området. Utskottet arbetar bland annat med att arrangera instruktörsutbildningar på olika nivåer enligt behov och efterfrågan. Utskottet deltar i centrala konferenser och dialogmöten med förbundet gällande utbildningsfrågor, och förmedlar information både från förbundet till klubbarna och från klubbarna till förbundet. Utskottet anordnar också utbildningskonferenser för att öka samarbete och kunskapsspridning klubbarna emellan. Utskottet för register över instruktörer och lärare inom distriktet.

Du kan läsa mer om olika typer av instruktörsutbildningar samt hitta information för utbildningsansvariga på förbundets hemsida.

Här kan du läsa utskottets arbetsbeskrivning.

Kommande instruktörsutbildningar

För information om årets planerade utbildningar, kontakta utbildning@sbkdaladistriktet.se

Utbildningskonferenser

Utbildningskonferens genomfördes digitalt den 27 april 2021.

2020 års utbildningskonferens som var planerad till den 4 april ställdes in enligt riktlinjer från SKK och SBK.

Lördag den 26 oktober 2019 höll utskottet en utbildningskonferens för lokalklubbarna. Läs minnesanteckningarna här.

Ansvarig

Anna Isaksson, sammankallande Utskottet för hundägarutbildning

utbildning@sbkdaladistriktet.se