Utskottet för hundägarutbildning ger stöd, information och samordning till lokalklubbarna inom området. Utskottet arbetar bland annat med att arrangera instruktörsutbildningar på olika nivåer enligt behov och efterfrågan. Utskottet deltar i centrala konferenser och dialogmöten med förbundet gällande utbildningsfrågor, och förmedlar information både från förbundet till klubbarna och från klubbarna till förbundet. Utskottet anordnar också utbildningskonferenser för att öka samarbete och kunskapsspridning klubbarna emellan. Utskottet för register över instruktörer och lärare inom distriktet.

Du kan läsa mer om olika typer av instruktörsutbildningar samt hitta information för utbildningsansvariga på förbundets hemsida.

 

Utbildningskonferens

Lördag den 26 oktober 2019 höll utskottet en utbildningskonferens för lokalklubbarna. Läs minnesanteckningarna här.

 

Kommande instruktörsutbildningar

Utskottet bjuder in till en kompletterande instruktörsutbildning för personer som genomfört Grundmodulen. Kursen kommer att starta under vintern 2019-2020 och sista anmälan är 17 november. Inbjudan finner du här.

Under 2020 kommer en ordinarie SBK-instruktörsutbildning att starta. Inbjudan kommer längre fram.

 

Ansvarig

Roland Hellberg, sammankallande Utskottet för hundägarutbildning

utbildning@sbkdaladistriktet.se