GDPR  (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en förordning som EU utfärdat i syfte att skydda personuppgifter. Vi som ideell förening och alla som har någon typ av förtroendeuppdrag inom distriktet omfattas av den.

Det finns mycket information på SBK:s hemsida samt i dokumentet Dataskyddsförordningen – handbok för ideella organisationer

 

För lokalklubbar i distriktet

SBK Daladistriktet har tagit fram rutiner och policys gällande GDPR. Ni finner dem här i pdf-versioner samt som Word-filer. Våra lokalklubbar är välkomna att ladda ned Word-filerna och använda dem som inspiration eller underlag till egna rutindokument och policys.

Arkivplan för SBK Daladistriktet PDF

Arkivplan för SBK Daladistriktet Word

Avtal funktionärer PDF

Avtal funktionärer Word

Policy gällande personuppgifter i e-post PDF

Policy gällande personuppgifter i e-post Word

Rutin för gallring av personuppgifter PDF

Rutin för gallring av personuppgifter Word

Rutin för hantering av 72-timmarsregeln PDF

Rutin för hantering av 72-timmarsregeln Word

Rutin för utdrag av personuppgifter ur register PDF

Rutin för utdrag av personuppgifter ur register Word

 

Om ni önskar hjälp med hur er klubb ska hantera GDPR, skicka ett mail till sekreterare@sbkdaladistriktet.se så hjälper vi till!

 

För dig som funktionär i distriktet

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa GDPR.

För att anpassa oss till den nya dataskyddsförordningen kommer SBK Daladistriktet att behöva ditt godkännande för att vi ska kunna ha ett aktuellt register över utbildade funktionärer i distriktet

Dina personuppgifter kan komma att sparas även efter avslutat uppdrag, då för ett historiskt värde, om inget sådant finns kommer dina uppgifter att makuleras.

De uppgifter som registreras är de som redan finns i SBK Medlem Online, utöver dessa registreras dina auktorisationer inom SBK.

Ditt namn, auktorisation och telefonnummer/ e-post kan komma att publiceras på Daladistriktets hemsida, övriga uppgifter finns arkiverade hos sekreterare och respektive utskott. Dessa uppgifter kan komma att delas till klubbar inom SBK-organisationen då behov av funktionärer efterfrågas.

För historisk arkivering anlitas Folkrörelsearkivet i Falun. I övrigt efterföljs GDPR vid hantering av personuppgifter.

 

Personuppgiftsavtal för funktionärer

För att kunna efterfölja GDPR behöver vi upprätta avtal med alla våra auktoriserade funktionärer. Det gäller alltså alla som är domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, rallylydnadsskrivare, testledare, mentalfiguranter, instruktörer med flera.

Vänligen skriv ut följande dokument: Avtal funktionärer

 

Undertecknat avtal lämnas till styrelsemedlem, sammankallande i utskott, eller skickas till sekreteraren på adress:

 

SBK Daladistriktet

c/o Anna-Karin Norlander

Lärarvägen 3

791 44 Falun

 

Om du har frågor om avtalet, hör av dig till ordforande@sbkdaladistriktet.se