Valberedningens förslag till ny styrelse 2024

Här är valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2024. Som ni ser saknas det ett par poster. Lokalklubbar kan nominera fler kandidater genom att maila förslag till sekreterare@sbkdaladistriktet.se senast den 15 januari. Ange namn, styrelsepost samt försäkran om att personen tackat ja till nomineringen. Ni kan naturligtvis även nominera kandidater till övriga poster.

Valberedningens förslag (PDF)