Inbjudan utbildningsmöte

SBK Daladistriktet inbjuder till digitalt utbildningsmöte för utbildningsansvariga i lokalklubbarna!

Mötet hålls via Zoom tisdagen den 27 april kl. 18:30 – 21:30.

Anmäl deltagande till utbildning@sbkdaladistriktet.se senaste den 23 april!

 

Förslag på dagordning

  • Finns det ett utbildningsbehov i klubben? (Instruktörsutbildning)
  • Vilket behov av vidareutbildning för era befintliga instruktörer finns?
  • Distriktet söker personer för utbildning till lärare
  • Klarar ni av att ta emot efterfrågan på kurser?
  • Egna frågeställningar från er klubb?
  • Information från distriktet och SBK centralt
  • Information från studiefrämjandet
  • Övriga frågor

 

Välkommen!

Roland Hellberg
Sammankallande utskottet för hundägarutbildning
SBK Daladistriktet