Regelkonferens lydnad och bruks

Utskottet för prov och tävling bjuder in till konferens gällande regelrevideringen för bruks och lydnad!

8 mars i Gagnef-Floda BK:s klubbstuga, vi startar kl. 12:00 med sopplunch, sedan börjar vi med bruksreglerna och därefter lydnadsreglerna.

Alla intresserade: funktionärer och tävlande hälsas välkommen!

För att vi ska kunna beräkna lunch, behöver vi din anmälan senast 1 mars till: tavling@sbkdaladistriktet.se
Ansvariga för konferensen är; Toni Larsson & Staffan Ståhl för brukset och Lars-Göran Gustafsson & Nina Christoffersson för lydnaden.

VÄLKOMNA!!

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/