Information inför årsskiftet

Nu börjar det närma sig årsskifte och så småningom även årsmötestider. Alla lokalklubbar har fått information via mail om vad som behöver skickas in till distriktet. Sidan för administration har uppdaterats med de senaste dokumenten, och ni finner dem även här:

Information årsskifte 2019-2020

Underlag till distriktets verksamhetsberättelse 2019 Ska vara inne senast 10 januari.

Mall styrelseförteckning 2020 Ska vara inne senast 1 mars.

Observera att det är viktigt att skicka in materialet i tid!