Årsmöteshandlingar

Här är de kompletta årsmöteshandlingarna till distriktets årsmöte den 24 mars 2019. Handlingarna kommer att finnas på papper i möteslokalen till de som anmält deltagande. Deltagande anmäls till sekreterare@sbkdaladistriktet.se senast den 1 mars. 

 

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Måluppföljning 2018

Verksamhetsmål 2019

Kassarapport

Budget

Valberedningens förslag