Årsmöteshandlingar OBS Uppdaterad!

Årsmöteshandlingar enligt nedan (Uppdaterad med Valberednings förslag samt ny Dagordning)

Ser du något som behöver ändras så anmäl gärna det in via mejl till distriktet sekreterare@sbkdaladistriktet.se senast den 4:e mars.

 

Dagordning årsmöte 2018, OBS NY VERSION 20180323

Valberedningens förslag till årsmöte 2018

Inriktning 2019 totalt

 

Balans och resultat 2017 Totalt

Budget Daladistriktet 2018 Totalt

Måluppföljning 2017

Förslag mål 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017